Hoạt động CÔNG ĐOÀN VÀ Đoàn thanh niên

HỖ TRỢ 03 "MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN" CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ BVĐK TỈNH
[ Cập nhật vào ngày (09/04/2020) ]

Chiều ngay 9/4/2020, tại Phòng họp gian ban của BVĐK tỉnh Hậu Giang, Công đoàn Ngành Y tế Hậu Giang trao Quyết định về việc hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" năm 2020 cho đoàn viên Công đoàn cơ sở BVĐK tỉnh Hậu Giang.


Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Hậu Giang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Ông Trần Thanh Giang, Bí Thư Đảng ủy, Phó Giám đốc BVĐK tỉnh; Ông Lê Minh Hoàng, Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS BVĐK tỉnh; đại diện BCH Công đoàn, Tổ Trưởng Công đoàn và đoàn viên Công đoàn cùng tham dự.

Đại diện BCH CĐCS BVĐK tỉnh, ông Hà Quí đã thông qua các quyết định của Công đoàn Ngành Y tế về việc hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn" cho 03 đoàn viên CĐCS BVĐK tỉnh, số tiền hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, được trích từ nguồn quỹ "Mái ấm Công đoàn" của Công đoàn Ngành Y tế Hậu Giang và các nguồn xã hội hóa. Trong đó có 02 đoàn viên thuộc Tổ Công đoàn Khoa Nội tổng hợp, 01 đoàn viên của Tổ công đoàn Phòng Hành chính Quản trị.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Hậu Giang gửi lời chúc mừng và động viên các đoàn viên được hỗ trợ cố gắng thực hiện khởi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, hoàn tất các thủ tục theo hướng dẫn của Công đoàn Ngành; vận động thêm tài chính từ gia đình, người thân... để hoàn thiện công trình nhà ở phù hợp với điều kiện thực tế. Đối với BCH CĐCS BVĐK tỉnh cần quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo nhà ở cho đoàn viên, tăng cường xã hội hóa các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành y tế tạo điiều kiện chăm lo tốt hơn cho đoàn viên công đoàn.


Thay mặt BCH CĐCS BVĐK tỉnh ông Lê Minh Hoàng, Chủ tịch CĐCS đã cảm ơn sự quan tâm của Công đoàn Ngành Y tế, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Công đoàn Ngành; động viên đoàn viên hoàn thành công trình ở theo đúng tiến độ, đảm bảo án toàn, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Trong thời gian tới, CĐCS BVĐK tỉnh sẽ tranh thủ các nguồn xã hội hóa hỗ trợ sửa chữa nhà, xây mới cho những đoàn viên công đoàn còn khó khăn về nhà ở, nhà bị xuống cấp hoặc xây dựng chưa hoàn thành, giúp đoàn viên ổn định cuộc sống, an tâm công tác, phục vụ tốt cho bệnh nhân.





Minh Quân Theo Phòng CTXH

  In bài viết



tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

This website strongly recommends: https://www.iapac.to replica rolex
Giải Nobel Y học