TIN TỨC XÃ HỘI

Từ ngày 17-4 đến cuối tháng 4, dự kiến sẽ tổ chức 9 điểm hiến máu tình nguyện
[ Cập nhật vào ngày (09/04/2020) ]

Xét Công văn số 09 của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh về việc xin ý kiến tổ chức các điểm hiến máu tình nguyện, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, thống nhất việc tổ chức các điểm hiến máu tình nguyện theo lịch tổ chức, quản lý và phân bổ thời gian khi tiếp nhận máu của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện.


Từ ngày 17-4 đến cuối tháng 4, toàn tỉnh sẽ tổ chức 9 điểm hiến máu tình nguyện ở huyện Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ, huyện Châu Thành và thành phố Ngã Bảy. 

Việc tổ chức các điểm hiến máu tình nguyện phải thực hiện theo đúng hướng dẫn hiến máu an toàn trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện. 

Hiến máu tình nguyện phải thực hiện theo đúng hướng dẫn hiến máu an toàn trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 4.245 đơn vị máu, đạt 35,9% kế hoạch năm./.
Bích Châu Theo Báo Hậu Giang

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

rainproof functioning certainly is the benefit of the best replica watch in the world.

replicas relojes old-time appeal with a touch of modern sophistication.

aaa+ swiss fake rolex for sale for men online. monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one's old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap replica watches.
eliminate the cost of reddit replica watches may be combined with showcasing posses treasure.
Giải Nobel Y học