KHOA TAI - MŨI - HỌNG

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  • Khoa Tai Mũi Họng bệnh viện đa khoa Hâu Giang chính thức được thành lập vào năm 2007. Khoa Tai Mũi Họng có chức năng, nhiệm vụ: 
  • Chẩn đoán, điều trị các bệnh về Tai Mũi Họng.
  • Tham gia nghiên cứu khoa học để phát triển chuyên môn
  • Tham gia giảng dạy trong chuyên ngành Tai Mũi Họng.
  • Đặc biệt, các Bác sĩ Trưởng Phó Khoa đã qua lớp đào tạo của chuyên gia phẫu thuật nội soi của Mỹ  Prof. David Pakson, Prof. Prepageran A/L Narayanan. Cắt Amygdales bằng dao điện lưỡng cực; Phẫu thuật vá nhĩ đơn thuần, đặc biệt các trường hợp thủng nhỉ do chấn thương…

2. TỔ CHỨC

  • Khoa hiện có 13 biên chế, gồm 4 BSCKI, 01 bác sĩ và 08 Điều dưỡng (01 CNĐD và 6 ĐDTH)


Tập thể Khoa Tai Mũi Họng

Tập thể Khoa Tai Mũi Họng

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

rainproof functioning certainly is the benefit of the best replica watch in the world.

replicas relojes old-time appeal with a touch of modern sophistication.

aaa+ swiss fake rolex for sale for men online. monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one's old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap replica watches.
eliminate the cost of reddit replica watches may be combined with showcasing posses treasure.
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi