KHOA TAI - MŨI - HỌNG

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 • Khoa Tai-mũi-họng là một khoa lâm sàng trực thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hậu Giang chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các phòng chuyên môn của Sở Y tế.

 • Khoa Tai-Mũi-Họng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng các phương pháp Nội khoa và Ngoại khoa.

 • Đào tạo cán bộ chuyên khoa
 • Nghiên cứu khoa học về y học
 • Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật chuyên khoa
 • Tham gia tuyên truyền, giáo dục sức khỏe phòng bệnh Tai-mũi-họng tại cộng đồng.

 • Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh chuyên khoa: tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh đến cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú chuyên khoa Tai-mũi-họng.

 • Tham gia khám sức khoẻ và chứng nhận sức khoẻ chuyên khoa theo quy định của Nhà nước.

 • Tham gia khám giám định sức khoẻ, khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa tỉnh, hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

 • Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong khoa và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn

2. TỔ CHỨC

 • Biên chế giường bệnh nội trú hiện nay 28 giường, thực tế triển khai 36 giường, 07 buồng bệnh,trong đó:

   01 buồng dịch vụ,

  02 buồng bệnh dành cho nữ,

   02 buồng bệnh dành cho nam,

  01 buồng bệnh dành cho người cao tuổi,

  01 buồng bệnh mới, bệnh nặng cấp cứu.Tập thể Khoa Tai Mũi Họng

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

This website strongly recommends: https://www.iapac.to replica rolex
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi