KHOA TAI - MŨI - HỌNG

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  • Khoa Tai Mũi Họng bệnh viện đa khoa Hâu Giang chính thức được thành lập vào năm 2007. Khoa Tai Mũi Họng có chức năng, nhiệm vụ: 
  • Chẩn đoán, điều trị các bệnh về Tai Mũi Họng.
  • Tham gia nghiên cứu khoa học để phát triển chuyên môn
  • Tham gia giảng dạy trong chuyên ngành Tai Mũi Họng.
  • Đặc biệt, các Bác sĩ Trưởng Phó Khoa đã qua lớp đào tạo của chuyên gia phẫu thuật nội soi của Mỹ  Prof. David Pakson, Prof. Prepageran A/L Narayanan. Cắt Amygdales bằng dao điện lưỡng cực; Phẫu thuật vá nhĩ đơn thuần, đặc biệt các trường hợp thủng nhỉ do chấn thương…

2. TỔ CHỨC

  • Khoa hiện có 13 biên chế, gồm 4 BSCKI, 01 bác sĩ và 08 Điều dưỡng (01 CNĐD và 6 ĐDTH)


Tập thể Khoa Tai Mũi Họng

Tập thể Khoa Tai Mũi Họng

tin mới


Đơn vị trực thuộc

t

LIÊN KẾT

This website strongly recommends: https://www.iapac.to replica rolex
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi