KHOA y học cổ truyền

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  • Thu dung điều trị các loại bệnh mạn tính bằng Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại.
  • Tham mưu cho Ban giám đốc về Y học cổ truyền trong bệnh viện, sưu tầm, thừa kế ứng dụng kỹ thuật và bài thuốc có giá trị, những tiến bộ của y học cổ truyền để nâng cao hiệu quả cứu chữa người bệnh.
  • Tổ chức nghiên cứu khoa học nhằm xác định các phương pháp điều trị phòng bệnh bằng phương pháp YHCT, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về YHCTđể không ngừng nâng cao chất lượng điều trị.
  • Liên hệ chặt chẽ với khoa dược để đảm bảo dược liệu phù hợp nhu cầu điều trị.
  • Phối hợp với các khoa lâm sàng và cận lâm sàng để phục vụ cho chẩn đoán và điều trị của y học cổ truyền.
  • Tham gia đào tạo, tập huấn, hướng dẫn thực hành y dược học cổ truyền cho các đối tượng theo sự phân công của bệnh viện.

2. TỔ CHỨC

  • Khoa hiện có 10 biên chế, gồm 01 bác sĩ CKI, 01 Thạc sĩ bác sĩ, 02 bác sĩ, 04 Trung học và 2 điều dưỡng (01 Cao đẳng, 01 Trung học).


Tập thể Khoa Y Học Cổ Truyền

Tập thể Khoa Y Học Cổ Truyền

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

rainproof functioning certainly is the benefit of the best replica watch in the world.

replicas relojes old-time appeal with a touch of modern sophistication.

aaa+ swiss fake rolex for sale for men online. monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one's old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap replica watches.
eliminate the cost of reddit replica watches may be combined with showcasing posses treasure.
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi