khoa nội 1 - khoa cán bộ

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 
  • Khám và điều trị bệnh nội cho đối tượng điều trị nội trú thuộc diện cán bộ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng… trong và ngoài tỉnh có Bảo hiểm y tế và theo yêu cầu.
  • Tham gia đào tạo Bác sĩ đa khoa, Y sĩ, Điều dưỡng trung học; 
  • Nghiên cứu khoa học và tiến hành ứng dụng các kỹ thuật cao giúp cho việc chẩn đoán và điều trị;
  • Tham gia công tác chỉ đạo tuyến;
  • Quản lý tốt các trang thiết bị và nhân sự; Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, giáo dục vệ sinh phòng bệnh.

2. TỔ CHỨC 

  • Khoa Nội 1 gồm 10 biên chế, gồm: 01 Bác sĩ CK I; 2 dược sĩ Trung học và 7 điều dưỡng (02 Đại học; 01 Cao đẳng, 04 trung cấp)

Nhân sự Khoa Nội 1 - Khoa Cán Bộ

Nhân sự Khoa Nội 1 - Khoa Cán Bộ


 

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

rainproof functioning certainly is the benefit of the best replica watch in the world.

replicas relojes old-time appeal with a touch of modern sophistication.

aaa+ swiss fake rolex for sale for men online. monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one's old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap replica watches.
eliminate the cost of reddit replica watches may be combined with showcasing posses treasure.
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi