khoa dinh dưỡng

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Khoa dinh dưỡng Bệnh viện đa khoa Hậu Giang thực hiện chức năng, nhiệm vụ:

  • Cung cấp suất ăn sinh lý và suất ăn bệnh lý cho người bệnh điều trị nội trú trong bệnh viện.
  • Tổ chức tư vấn chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh.
  • Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho người bệnh và các đối tượng khác trong bệnh viện.
  • Thực hiện công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến về dinh dưỡng, tiết chế.
  • Tham gia hội chẩn dinh dưỡng cùng các khoa lâm sàng.
  • Nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng, tiết chế và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khoẻ cho người bệnh.
  • Tổ chức thay đổi phong cách, thái độ phục vụ người bệnh. Thực hiện tốt Y đức, qui tắc ứng xử trong ngành Y.  

2. TỔ CHỨC

Khoa Dinh dưỡng hiện có 08 biên chế, gồm: 01 điều dưỡng ĐH, 01 Điều dưỡng Cao đẳng và 06 hộ lý.


Tập thể Khoa Dinh Dưỡng

Tập thể Khoa Dinh Dưỡng

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

This website strongly recommends: https://www.iapac.to replica rolex
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi