khoa NỘI tim mạch - lÃo học

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  • Khám và điều trị bệnh nội tim mạch, lão khoa cho người bệnh nội, ngoại trú.

Tham gia đào tạo cán bộ y tế:

  • Nâng cao trình độ chuyên môn cho các bác sĩ trẻ mới về công tác tại bệnh viện Đa khoa Hậu Giang.
  • Tham gia đào tạo học viên các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung học Y tế theo sự phân công của Ban giám đốc.
  • Nghiên cứu khoa học nhằm ứng dụng các tiến bộ y học vào công tác khám chữa bệnh. 

Công tác phòng bệnh:

  • Tuyên truyền, giáo dục cho người bệnh và thân nhân người bệnh cách phòng bệnh tim mạch.
  • Phối hợp với Y tế dự phòng thực hiện các chương trình giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Khoa hiện có 23 biên chế, trong đó có 3 Bác sĩ Chuyên Khoa I, 01 Thạc sĩ, 3 Bác sĩ, 02 CN Điều dưỡng, 01 Điều dưỡng CĐ và 13 Điều dưỡng TH.

Tập thể Khoa Tim Mạch - Lao Học

Tập thể Khoa Nội Tim Mạch - Lao Học

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

rainproof functioning certainly is the benefit of the best replica watch in the world.

replicas relojes old-time appeal with a touch of modern sophistication.

aaa+ swiss fake rolex for sale for men online. monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one's old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap replica watches.
eliminate the cost of reddit replica watches may be combined with showcasing posses treasure.
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi