KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  • Thường trực cấp cứu 24/24 giờ. Đảm bảo cấp cứu kịp thời và hiệu quả.
  • Tiếp nhận, cấp cứu và điều trị cho tất cả các bệnh nhân vào bệnh viện đa khoa Hậu Giang hoặc những trường hợp bệnh nhân nặng, vượt khả năng điều trị từ tuyến dưới chuyển đến. 
  • Đánh giá, phân loại tình trạng bệnh và thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên cấp cứu đến khi người bệnh qua khỏi tình trạng nguy kịch và trong vòng 48 giờ phải chuyển người bệnh đến khoa Hồi sức tích cực hoặc một chuyên khoa phù hợp khi điều kiện bệnh nhân cho phép.
  • Tổ chức dây chuyền cấp cứu cùng với khoa Hồi sức tích cực hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu tại các khoa trong bệnh viện.
  • Thực hiện các cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu, sẵn sàng đáp ứng cấp cứu hàng loạt, cấp cứu thảm họa. Phối hợp chặt chẽ với trung tâm Cấp cứu 115 thực hiện cấp cứu và vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện khi có yêu cầu.
  • Thông tin tư vấn cấp cứu, tuyên truyền giáo dục về cấp cứu cho cộng đồng.
  • Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành cấp cứu.
  • Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ; chỉ đạo tuyến về lĩnh vực cấp cứu cho tuyến dưới.

2. TỔ CHỨC

  • Khoa cấp cứu tổng hợp hiện có 25 biên chế, gồm 02 Bác sĩ Chuyên khoa 1, 02 Bác sĩ và 21 Điều dưỡng (4 đại học, 2 Cao đẳng và 15 Trung cấp).

Nhân sự Khoa Cấp Cứu Tổng Hợp

Nhân sự Khoa Cấp Cứu Tổng Hợp

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

This website strongly recommends: https://www.iapac.to replica rolex
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi