KHOA NỘI TIẾT - NỘI THẬN -LỌC MÁU NHÂN TẠO

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  • Khám và điều trị bệnh nội tiết, nội thận và lọc máu cho người bệnh nội, ngoại trú.

Tham gia đào tạo cán bộ y tế:

  • Nâng cao trình độ chuyên môn cho các bác sĩ trẻ mới về công tác tại bệnh viện Đa khoa Hậu Giang.
  • Tham gia đào tạo học viên các Trường Đại học, Cao đẳng và Trung học Y tế theo sự phân công của Ban giám đốc.
  • Nghiên cứu khoa học nhằm ứng dụng các tiến bộ y học vào công tác khám chữa bệnh. 

Công tác phòng bệnh:

  • Tuyên truyền, giáo dục cho người bệnh và thân nhân người bệnh cách phòng bệnh nội tiết, nội thận.
  • Phối hợp với Y tế dự phòng thực hiện các chương trình giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Khoa hiện có ... biên chế, trong đó có ... Bác sĩ Chuyên Khoa I, ... Bác sĩ, ... CN Điều dưỡng, ... Điều dưỡng CĐ và ... Điều dưỡng TH.


Tập thể Khoa Nội tiết - Nội thận - Lọc máu nhân tạo

we have all the rolex replicas for sale.
rainproof functioning certainly is the benefit of the best rolex replica in the world.
the tasks are the functions involving rolex fake rolex.

an advanced replica uhren manufacturer from switzerland.

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

This website strongly recommends: https://www.iapac.to replica rolex
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi