khoa nội tổng hợp

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  • Khám và điều trị bệnh nội cho đối tượng điều trị nội trú thuộc diện có Bảo hiểm y tế và theo yêu cầu trong và ngoài tỉnh;

2. TỔ CHỨC

  • Khoa Nội tổng hợp gồm 20 biên, gồm: 01 Bác sĩ CK II; 02 bác sĩ CK I, 04 bác sĩ đa khoa và 13 điều dưỡng (02 Đại học; 02 Cao đẳng, 09 trung cấp)
  • Tham gia đào tạo Bác sĩ đa khoa, Y sĩ, Điều dưỡng trung học; 
  • Nghiên cứu khoa học và tiến hành ứng dụng các kỹ thuật cao giúp cho việc chẩn đoán và điều trị;
  • Tham gia công tác chỉ đạo tuyến;
  • Quản lý tốt các trang thiết bị và nhân sự;
  • Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, giáo dục vệ sinh phòng bệnh.

Trưởng Khoa BSCKII.Lê Thị Cương

Trưởng Khoa: BSCKII.Lê Thị CươngPhó Trưởng Khoa BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Thảo                 Phó Trưởng Khoa BSCKI.Trần Trọng Trí

PTK: BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Thảo  PTK: BSCKI.Trần Trọng Trí

 

Tập thể Khoa Nội tổng hợp

Tập thể Khoa Nội tổng hợp

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

This website strongly recommends: https://www.iapac.to replica rolex
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi