khoa nội tổng hợp

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  • Khám và điều trị bệnh nội cho đối tượng điều trị nội trú thuộc diện có Bảo hiểm y tế và theo yêu cầu trong và ngoài tỉnh;

2. TỔ CHỨC

  • Khoa Nội tổng hợp gồm 20 biên, gồm: 01 Bác sĩ CK II; 02 bác sĩ CK I, 04 bác sĩ đa khoa và 13 điều dưỡng (02 Đại học; 02 Cao đẳng, 09 trung cấp)
  • Tham gia đào tạo Bác sĩ đa khoa, Y sĩ, Điều dưỡng trung học; 
  • Nghiên cứu khoa học và tiến hành ứng dụng các kỹ thuật cao giúp cho việc chẩn đoán và điều trị;
  • Tham gia công tác chỉ đạo tuyến;
  • Quản lý tốt các trang thiết bị và nhân sự;
  • Thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, giáo dục vệ sinh phòng bệnh.

Trưởng Khoa BSCKII.Lê Thị Cương

Trưởng Khoa: BSCKII.Lê Thị CươngPhó Trưởng Khoa BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Thảo                 Phó Trưởng Khoa BSCKI.Trần Trọng Trí

PTK: BS.CKI.Nguyễn Thị Thu Thảo  PTK: BSCKI.Trần Trọng Trí

 

Tập thể Khoa Nội tổng hợp

Tập thể Khoa Nội tổng hợp

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

rainproof functioning certainly is the benefit of the best replica watch in the world.

replicas relojes old-time appeal with a touch of modern sophistication.

aaa+ swiss fake rolex for sale for men online. monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one's old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap replica watches.
eliminate the cost of reddit replica watches may be combined with showcasing posses treasure.
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi