khoa xét nghiệm

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  • Tổ chức thực hiện các dịch vụ xét nghiệm thuộc lĩnh vực quản lý theo qui định của cấp có thẩm quyền.
  • Tổ chức tốt công tác lấy và nhận bệnh phẩm, công tác thường trực xét nghiệm cấp cứu và phòng chống dịch liên tục 24 giờ.
  • Xây dựng kế hoạch phát triển công tác xét nghiệm. Định kỳ chuẩn thức các quy định kỹ thuật xét nghiệm để đảm bảo chính xác các xét nghiệm.
  • Liên hệ chặt chẽ với các khoa lâm sàng và các khoa cận lâm sàng thu nhận và xử lý các thông tin về chuyên môn kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm.
  • Có kế hoạch mua các thiết bị xét nghiệm, các hóa chất, thuốc thử và các sinh phẩm để phục vụ cho công tác xét nghiệm.
  • Thực hiện công tác bảo quản chất lượng thuốc thử, công tác khử khuẩn, tẩy uế, tiêu độc xử lý các chất thải của khoa theo quy chế công tác xử lý chất thải và quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

2. TỔ CHỨC

Khoa xét nghiệm hiện có 22 cán bộ, viên chức, gồm: 01 Dược sĩ ĐH, 01 Dược sĩ TH, 01 Y sĩ và 19KTV (06 KTV ĐH và 13 KTV TH).


Trưởng Khoa CN. Lưu Hoàng Nhật

Trưởng Khoa: CN. Lưu Hoàng Nhật


Phó Trưởng Khoa CN. Mã Tấn Hòa

Phó Trưởng Khoa: CN. Mã Tấn Hòa


Tập thể Khoa Xét Nghiệm

Tập thể Khoa Xét Nghiệm


 

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

This website strongly recommends: https://www.iapac.to replica rolex
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi