thông báo

Lịch Phòng Khám tuần 34 (Từ 19/8/2019-23/8/2019)

Lịch trực Bác sĩ tuần 34 (Từ 19/8/2019 đến 25/8/2019)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 34 (Từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 34 (Từ 19/8/2019 đến 25/8/2019)

Lịch trực Bác sĩ tuần 33 (Từ 12/8/2019 đến 18/8/2019)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 33 (Từ ngày 12/8/2019 đến 16/8/2019)

Lịch Phòng Khám tuần 33 (Từ 12/8/2019 đến 16/8/2019)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 33 (Từ 12/8/2019 đến 18/8/2019)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 32 (Từ ngày 05/8/2019 đến 09/8/2019)
tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi