thông báo

Lịch trực Bác sĩ tuần 17 (từ ngày 19/4/2021-25/4/2021)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 17 (từ ngày 19/4/2021-23/4/2021)

Lịch Phòng Khám tuần 17 (19/4/2021-23/4/2021)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 17 (từ ngày 19/4/2021-25/4/2021)

Lịch trực Bác sĩ tuần 16-điều chỉnh (từ ngày 12/4/2021-16/4/2021)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 16 (từ ngày 12/4/2021-16/4/2021)

Lịch Phòng Khám tuần 16 (12/4/2021-16/4/2021)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 16 (từ ngày 12/4/2021-18/4/2021)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 15 (từ ngày 05/4/2021-09/4/2021)

Lịch Phòng Khám tuần 15 (05/4/2021-11/4/2021)
tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi