thông báo

Lịch trực Điều dưỡng tuần 05 (Từ ngày 27/01/2020 đến 02/02/2020)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 03-04 (Từ ngày 20/01/2020 - 31/01/2020)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 04 (Từ ngày 20/01/2020 đến 26/01/2020)

Lịch Phòng Khám tuần 04 (Từ 20/01/2020 đến 24/01/2020)

Lịch trực Điều dưỡng Tết Nguyên Đán năm 2020 (từ ngày 23/01/2020-29/01/2020)

Lịch trực Bác sĩ tuần 05 (Từ 27/01/2020 đến 02/02/2020)

Lịch trực Bác sĩ tuần 04 (Từ 20/01/2020 đến 26/01/2020)

Lịch Phòng Khám tuần 05 (Từ 27/01/2020 đến 31/01/2020)

Lịch trực Phòng khám tuần 03 (Từ ngày 13/01/2020 đến 17/01/2020)

Lịch Trực Bác sĩ tuần 03 (Từ ngày 13/01/2020 đến 17/01/2020)
tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi