thông báo

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 04 (điều chỉnh) (từ ngày 18/01/2021-22/01/2021)

Lịch trực Bác sĩ tuần 04 (từ ngày 18/01/2021-24/01/2021)

Lịch Phòng khám tuần 04 (từ ngày 18/01/2021-22/01/2021)

Lịch trực kiểm tra Y tế (20/01/2021-09/02/2021)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 04 (từ ngày 18/01/2021-24/01/2021)

Lịch trực Bác sĩ tuần 03 (từ ngày 11/01/2021-17/01/2021)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 03 (từ ngày 11/01/2021-15/01/2021)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 03 (từ ngày 11/01/2021-15/01/2021)

Lịch Phòng khám tuần 03 (từ ngày 11/01/2021-17/01/2021)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 01 (từ ngày 04/01/2021-08/01/2021)
tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi