thông báo

Lịch trực Bác sĩ tuần 27 (Từ 29/6/2020 đến 05/7/2020)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 27 (Từ ngày 29/6/2020 - 03/7/2020)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 27 (Từ ngày 29/6/2020 đến 05/7/2020)

Lịch Phòng Khám tuần 27 (Từ 29/6/2020 đến 03/7/2020)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 26 (Từ ngày 22/6/2020 - 28/6/2020)

Lịch trực Bác sĩ tuần 26 (Từ 22/6/2020 đến 28/6/2020)

Lịch Phòng Khám tuần 26 (Từ 22/6/2020 đến 28/6/2020)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 26 (Từ ngày 22/6/2020 đến 28/6/2020)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 25 (Từ ngày 15/6/2020 - 19/6/2020)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 25 (Từ ngày 15/6/2020 đến 21/6/2020)
tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi