thông báo

Lịch trực Phòng khám tuần 42 (Từ 14/10/2019 đến 18/10/2019)

Lịch trực Bác sĩ tuần 42 (Từ 14/10/2019 đến 20/10/2019)

Lịch trực Phòng khám tuần 42 (Từ 14/10/2019 đến 18/10/2019)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 42 (Từ 14/10/2019 đến 20/10/2019)

Lịch trực Bác sĩ tuần 41 (Từ 07/10/2019 đến 11/10/2019)

Lịch Phòng Khám tuần 41 (Từ 07/10/2019 đến 11/10/2019)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 41 (Từ ngày 07/10/2019 đến 11/10/2019)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 41 (Từ 07/10/2019 đến 13/10/2019)

Lịch trực Bác sĩ tuần 40 (Từ 30/9/2019 đến 06/10/2019)

Lịch Phòng Khám tuần 40 (Từ 30/9/2019 đến 04/10/2019)
tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi