thông báo

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 10 (Từ ngày 02/3/2020 - 06/3/2020)

Lịch Phòng Khám tuần 10 (Từ 02/3/2020 đến 06/3/2020)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 10 (Từ ngày 02/3/2020 - 06/3/2020)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 10 (Từ ngày 02/3/2020 đến 08/03/2020)

Lịch Phòng Khám tuần 09 (Từ 24/02/2020 đến 28/02/2020)

Lịch trực Bác sĩ tuần 09 (Từ 17/02/2020 đến 23/02/2020)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 09 (Từ ngày 24/02/2020 - 28/02/2020)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 09 (Từ ngày 24/02/2020 đến 01/03/2020)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 08 (Từ ngày 17/02/2020 - 21/02/2020)

Lịch trực Bác sĩ tuần 08 (Từ 17/02/2020 đến 23/02/2020)
tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi