thông báo

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 44 (từ ngày 26/10/2020-30/10/2020)

Lịch Phòng khám tuần 44 (từ ngày 26/10/2020-30/10/2020)

Lịch trực Bác sĩ tuần 44 (từ ngày 26/10/2020-01/11/2020)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 44 (từ ngày 26/10/2020-30/10/2020)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 43 (từ ngày 19/10/2020-23/10/2020)

Lịch trực Bác sĩ tuần 43 (từ ngày 19/10/2020-23/10/2020)

Lịch Phòng khám tuần 43 (từ ngày 19/10/2020-23/10/2020)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 43 (từ ngày 19/10/2020-23/10/2020)

Lịch trực Bác sĩ tuần 42 (từ ngày 12/10/2020-18/10/2020)

Lịch Phòng khám tuần 42 (từ ngày 12/10/2020-16/10/2020)
tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi