thông báo

Lịch Trực BÁC SĨ tuần 50

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 50 (Từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018)

Lịch Phòng Khám tuần 50 (Từ ngày 10/12/2018 đến 16/12/2018)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 50 ( Từ ngày 10/12/2018- 16/122018)

Lịch Trực BÁC SĨ tuần 49

Lịch Trực Phòng Khám BÁC SĨ tuần 49

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 49 (Từ ngày 03/12/2018 đến 07/12/2018)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 49 (từ ngày 03/12/2018 - 09/12/2018)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 48 (Từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018)

Lịch Trực BÁC SĨ tuần 48
tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi