thông báo

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 08 (Từ ngày 18/02/2019 - 22/02/2019)

Lich truc bac si tuan 8

Lich truc Phòng Khám tuan 8

Lịch trực Điều dưỡng tuần 08 (18/2/2019-24/2/2019)

Lich truc bac si tuan 7

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 06 & 07 (Từ ngày 02/02/2019 - 15/02/2019)

Lich truc Phòng Khám tuan 7


Lich truc bac si tuan 6

Lich truc bac si tuan 5
tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi