thông báo

Lịch trực Bác sĩ tuần 25

Lịch trực Bác sĩ tuần 23 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)

Lịch Phòng Khám tuần 23 (Từ 03/6/2019 đến 07/6/2019)

Lịch làm việc Ban Giám đốc tuần 23 (Từ ngày 03/6/2019 - 07/6/2019)

Lịch trực Điều dưỡng tuần 23 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)

LỊCH TRỰC BÁC SĨ TUẦN 22 (27/05-02/06/2019)

Lịch Phòng Khám tuần 21 (Từ 13/5/2019 đến 17/5/2019)
tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi