Chất lượng bệnh viện

Thông báo kết quả đánh giá chất lượng 6 tháng đầu năm 2020

Thông báo kết quả đánh giá chất lượng năm 2019

Bài Dự thi 5S năm 2020 của Khoa Nội tiết - Nội thận - Lọc máu nhân tạo

Tập huấn “ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – AN TOÀN NGƯỜI BỆNH” cho 63 cán bộ chủ chốt của Bệnh viện như lãnh đạo khoa phòng và Điều dưỡng trưởng các khoa trong thời gian 2 ngày, từ ngày 03 đến 04 tháng 9 năm 2020

Thông báo kết quả đánh giá chất lượng năm 2019
tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

This website strongly recommends: https://www.iapac.to replica rolex
Giải Nobel Y học