khoa răng - hàm - mặt

1.CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Khoa Răng-Hàm-Mặt là khoa lâm sàng thực hiện chức năng, nhiệm vụ:

  • Khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa, gồm có 2 bộ phận:
  • Ngoại trú: Khám và điều trị các bệnh răng miệng, chữa răng, nhổ răng, làm răng giả, điều trị một số bệnh vùng hàm mặt.
  • Nội trú: Phẫu thuật hàm mặt.
  • Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa, nghiên cứu khoa học và tham gia tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, chăm sóc răng miệng trong cộng đồng.
  • Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức nước ngoài trong lĩnh vực nha khoa cộng đồng , phẫu thuật - nha khoa kỹ thuật cao: cấy ghép nha khoa, phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ, phẫu thuật hμm mặt, nắn chỉnh răng cố định,…

2. TỔ CHỨC

Khoa Răng-Hàm-Mặt hiện có 11 cán bộ, nhân viên, gồm: 04 BSCKI và 07 điều dưỡng (02 điều dưỡng đại học, 05 điều dưỡng Trung học).


Trưởng Khoa: BSCKII Võ Thị Ngọc Hà

Trưởng Khoa: BSCKII Võ Thị Ngọc Hà

Phó Khoa: BSCKI Đỗ Ánh Tuyết

Phó Khoa: BSCKI Đỗ Ánh Tuyết

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

This website strongly recommends: https://www.iapac.to replica rolex
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi