KHOA NỘI THẦN KINH - HÔ HẤP

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  • Khám và điều trị bệnh nội cho đối tượng điều trị nội trú thuộc diện có Bảo hiểm y tế và theo yêu cầu trong và ngoài tỉnh;

2. TỔ CHỨC

tin mới


Giải Nobel Y học

Đơn vị trực thuộc

SƠ đồ đường đi