Chất lượng bệnh viện

Kế hoạch về việc phát động Hội thi ứng dụng 5S và xây dựng đơn vị xanh – sạch – đẹp năm 2017
[ Cập nhật vào ngày (08/06/2017) ]


Hội thi nhằm đánh giá việc cải tiến nơi làm việc, buồng bệnh theo phương pháp 5S “Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch sẽ - Săn sóc – Sẵn sàng” gắn liền với xây dựng, cải tiến môi trường làm việc, cảnh quan khoa phòng và buồng bệnh xanh – sạch – đẹp trong toàn bệnh viện.Tập tin đính kèm

Phòng QLCL

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

This website strongly recommends: https://www.iapac.to replica rolex
Giải Nobel Y học