thông báo

Lịch làm việc Ban Giám Đốc tuần 11 (từ ngày 13/03-17/03/2023)
[ Cập nhật vào ngày (10/03/2023) ]

Lịch làm việc Ban Giám Đốc tuần 11 (từ ngày 13/03-17/03/2023)


Thời gian

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ hai

ngày 13/03

 

GĐ (BS Nguyễn Thành Phúc)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

PGĐ (BS Trần Thanh Giang)

- Trực lãnh đạo tại Bệnh viện

(sđt: 0907.529.039).

 

 

 

 

PGĐ (BS Đoàn Văn Phước)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

GĐ (BS Nguyễn Thành Phúc)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

PGĐ (BS Trần Thanh Giang)

- Trực lãnh đạo tại Bệnh viện

(sđt: 0907.529.039).

- 14h00’, Dự họp cùng BGĐ với công ty Viễn thông VNPT.

(TCHC chuẩn bị nội dung họp)

 

GĐ (BS Đoàn Văn Phước)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

Thứ ba

ngày 14/03

 

GĐ (BS Nguyễn Thành Phúc)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

 

PGĐ (BS Trần Thanh Giang)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

 

PGĐ (BS Đoàn Văn Phước)

- Trực lãnh đạo tại Bệnh viện

(sđt: 0918.373.923).

 

GĐ (BS Nguyễn Thành Phúc)

- Làm việc tại Bệnh viện.

- 14h00’, Dự đại hội CĐCS Bệnh viện.

 

PGĐ (BS Trần Thanh Giang)

- Làm việc tại Bệnh viện.

- 14h00’, Dự đại hội CĐCS Bệnh viện.

 

GĐ (BS Đoàn Văn Phước)

- Trực lãnh đạo tại Bệnh viện

(sđt: 0918.373.923).

 

Thứ tư

ngày 15/03

 

GĐ (BS Nguyễn Thành Phúc)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

PGĐ (BS Trần Thanh Giang)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

 

PGĐ (BS Đoàn Văn Phước)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

GĐ (BS Nguyễn Thành Phúc)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

PGĐ (BS Trần Thanh Giang)

- 14h00’, Họp hội đồng KSNK quí I.

(Khoa KSNK chuẩn bị nội dung)

 

GĐ (BS Đoàn Văn Phước)

- Làm việc tại Bệnh viện.

- Khảo sát điện nước toàn bệnh viện

(Mời: Cn. Toàn (phòng QLCL), 01 cán bộ điện nước bệnh viện, 01 cán bộ của công ty Vệ sinh)

 

 

Thứ năm

ngày 16/03

 

GĐ (BS Nguyễn Thành Phúc)

- Trực Lãnh đạo tại Bệnh viện

(sđt: 0913.973.937).

 

PGĐ (BS Trần Thanh Giang)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

PGĐ (BS Đoàn Văn Phước)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

GĐ (BS Nguyễn Thành Phúc)

- Trực Lãnh đạo tại Bệnh viện

(sđt: 0913.973.937).

 

PGĐ (BS Trần Thanh Giang)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

PGĐ (BS Đoàn Văn Phước)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

 

Thứ sáu

Ny 17/03

 

GĐ (BS Nguyễn Thành Phúc)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

PGĐ (BS Trần Thanh Giang)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

PGĐ (BS Đoàn Văn Phước)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

GĐ (BS Nguyễn Thành Phúc)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

PGĐ (BS Trần Thanh Giang)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 

PGĐ (BS Đoàn Văn Phước)

- Làm việc tại Bệnh viện.

 
Tập tin đính kèm

Phòng TC - HC

  In bài viếttin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

This website strongly recommends: https://www.iapac.to replica rolex
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi