khoa vật lý trị liệu - phục hồi chức năng

1.  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  • Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng là đơn vị lâm sàng có chức năng khám bệnh, chữa bệnh và Phục hồi chức năng cho người bệnh. Thực hiện nhiệm vụ:
  • Khám bệnh, chữa bệnh và PHCN tại khoa PHCN và các khoa khác trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo các hình thức nội trú, ngoại trú và PHCN ban ngày.
  • Cung cấp và hướng dẫn sử dụng dụng cụ trợ giúp cho người bệnh.
  • Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về PHCN, tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  • Phòng hiện có 07 biên chế, gồm 02 Bác sĩ, 01 Cử nhân điều dưỡng - Vật lý trị liệu và 04 Kỹ thuật viên


Trưởng Khoa Bác sĩ Nguyễn Văn Đậm

Trưởng Khoa Bác sĩ Nguyễn Văn Đậm


Tập thể Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Tập thể Khoa Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

tin mới


Đơn vị trực thuộc

t

LIÊN KẾT

This website strongly recommends: https://www.iapac.to replica rolex
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi