KHOA NHI

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  • Thực hiện khám chữa bệnh cho tất cả trẻ em từ 0-15 tuổi với tất cả các bệnh lý nhi khoa cơ bản từ tuyến dưới chuyển đến.
  • Là cơ sở thực hành cho sinh viên ngành y tế của các trường trong tỉnh Hậu Giang và khu vực lân cận.
  • Nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ cho công tác chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh và phục vụ cho công tác tư vấn truyền thông giáo dục sức khỏe tại khoa và phòng bệnh tại cộng đồng.
  • Tham gia chỉ đạo tuyến cho y tế cơ sở trong việc cập nhật chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp tại địa phương, giúp họ nâng cao kiến thức và thực hành tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương.
  • Thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe cho các bà mẹ biết được cách theo dõi, chăm sóc trẻ bệnh và cách phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng.

2. TỔ CHỨC

  • Khoa Nhi hiện có 34 cán bộ, viên chức, gồm 3 Bác sĩ CKI, 1 Thạc sĩ Y, 5 bác sĩ và 25 điều dưỡng (01 điều dưỡng CĐ và 24 điều dưỡng TH)

Tập thể Khoa Nhi

Tập thể Khoa Nhi

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

rainproof functioning certainly is the benefit of the best replica watch in the world.

replicas relojes old-time appeal with a touch of modern sophistication.

aaa+ swiss fake rolex for sale for men online. monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one's old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap replica watches.
eliminate the cost of reddit replica watches may be combined with showcasing posses treasure.
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi