KHOA NHI

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  • Thực hiện khám chữa bệnh cho tất cả trẻ em từ 0-15 tuổi với tất cả các bệnh lý nhi khoa cơ bản từ tuyến dưới chuyển đến.
  • Là cơ sở thực hành cho sinh viên ngành y tế của các trường trong tỉnh Hậu Giang và khu vực lân cận.
  • Nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ cho công tác chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh và phục vụ cho công tác tư vấn truyền thông giáo dục sức khỏe tại khoa và phòng bệnh tại cộng đồng.
  • Tham gia chỉ đạo tuyến cho y tế cơ sở trong việc cập nhật chẩn đoán và điều trị các bệnh thường gặp tại địa phương, giúp họ nâng cao kiến thức và thực hành tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại địa phương.
  • Thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe cho các bà mẹ biết được cách theo dõi, chăm sóc trẻ bệnh và cách phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng.

2. TỔ CHỨC

  • Khoa Nhi hiện có 34 cán bộ, viên chức, gồm 3 Bác sĩ CKI, 1 Thạc sĩ Y, 5 bác sĩ và 25 điều dưỡng (01 điều dưỡng CĐ và 24 điều dưỡng TH)

Tập thể Khoa Nhi

Tập thể Khoa Nhi

tin mới


Đơn vị trực thuộc

t

LIÊN KẾT

This website strongly recommends: https://www.iapac.to replica rolex
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi