khoa phụ sản

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  • Khoa phụ sản là khoa lâm sàng có chức năng, nhiệm vụ:
  • Thực hiện đỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh.
  • Khám bệnh và điều trị bệnh phụ khoa. 
  • Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa.
  • Tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, dân số kế hoạch hóa gia đình.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  • Khoa Phụ sản hiện có 37 biên chế, gồm 2 bác sĩ  Chuyên Khoa I, 6 bác sĩ, 4 Cử nhân Hộ sinh, 24 hộ sinh Trung học

Tập thể Khoa Phụ Sản

Tập thể Khoa Phụ Sản

tin mới


Đơn vị trực thuộc

t

LIÊN KẾT

This website strongly recommends: https://www.iapac.to replica rolex
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi