khoa phụ sản

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
  • Khoa phụ sản là khoa lâm sàng có chức năng, nhiệm vụ:
  • Thực hiện đỡ đẻ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh.
  • Khám bệnh và điều trị bệnh phụ khoa. 
  • Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa.
  • Tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, dân số kế hoạch hóa gia đình.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

  • Khoa Phụ sản hiện có 37 biên chế, gồm 2 bác sĩ  Chuyên Khoa I, 6 bác sĩ, 4 Cử nhân Hộ sinh, 24 hộ sinh Trung học

Tập thể Khoa Phụ Sản

Tập thể Khoa Phụ Sản

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

rainproof functioning certainly is the benefit of the best replica watch in the world.

replicas relojes old-time appeal with a touch of modern sophistication.

aaa+ swiss fake rolex for sale for men online. monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one's old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap replica watches.
eliminate the cost of reddit replica watches may be combined with showcasing posses treasure.
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi