KHOA VI SINH

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Khoa Vi sinh là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc, có chức năng, nhiệm vụ:

  • Thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán: Virus - miễn dịch; Sinh học phân tử; Vi khuẩn; Ký sinh trùng; Vi nấm cho bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hậu Giang các tỉnh lân cận.
  • Tham gia chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho tuyến cơ sở, các trường đại học, cao đẳng, trung học y tế trong và ngoài tỉnh.
  • Tham gia phòng chống dịch bệnh, phục vụ tốt công tác phòng chống dịch tả, cúm A H5N1, viêm não, Dengue xuất huyết...
  • Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, triển khai, phát triển các kỹ thuật chuyên ngành Vi sinh lâm sàng với các tổ chức Quốc tế và các nước trên thế giới.

2. TỔ CHỨC

Khoa vi sinh hiện có 5 biên chế, gồm: 01 DsCKI, 01 DSTH, 03 KTV (01 KTV ĐH và 02 KTV TH).


Tập thể Khoa Vi Sinh

Tập thể Khoa Vi Sinh

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

rainproof functioning certainly is the benefit of the best replica watch in the world.

replicas relojes old-time appeal with a touch of modern sophistication.

aaa+ swiss fake rolex for sale for men online. monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one's old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap replica watches.
eliminate the cost of reddit replica watches may be combined with showcasing posses treasure.
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi