khoa GIẢI phẩu bệnh

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  • Khoa giải phẫu bệnh là cơ sở làm các xét nghiệm sinh thiết, tế bào học, khám nghiệm tử thi và siêu cấu trúc của Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang, có nhiệm vụ:
  • Xét nghiệm chẩn đoán mô bệnh học.
  • Sinh thiết lạnh: Chẩn đoán nhanh sinh thiết dựa trên cắt lạnh mẫu sinh thiết phục vụ cho phẫu thuật phình đại tràng bẩm sinh, phẫu thuật các khối u và ung thư.
  • Xét nghiệm tế bào học: Chẩn đoán tế bào học qua chọc hút kim nhỏ các khối u, hạch, các tổn thương nông hoặc sâu trên da, xương, một số hốc tự nhiên. Xét nghiệm tế bào học dịch các màng, các khoang tự nhiên gửi đến từ bệnh phòng.
  • Giải phẫu bệnh đại thể: Tiến hành mổ đại thể xác định bệnh theo yêu cầu, đặc biệt là xác định tổn thương các ca bệnh khó và dịch bệnh mới (H5N1…).Vận chuyển tử thi kịp thời khi có tử vong. Làm các thủ tục khâm liệm mai táng khi có yêu cầu từ phía bệnh viện, đề nghị từ phía gia đình người bệnh và trong các trường hợp tử vong vô thừa nhận.
  • Tham gia đào tạo, chỉ đạo tuyến, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về giải phẫu bệnh học cho tuyến cơ sở và các trường đại học, cao đẳng, Trung học trong và ngoài tỉnh.

2. TỔ CHỨC

Khoa giải phẫu bệnh có 4 biên chế, gồm 01 bác sĩ, 01 y sĩ và 02 KTV xét nghiệm (01 KTV ĐH và 01 KTV TH). 

 

Tập thể Khoa Phẩu Thuật Bệnh

Tập thể Khoa Giải phẫu bệnh

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

rainproof functioning certainly is the benefit of the best replica watch in the world.

replicas relojes old-time appeal with a touch of modern sophistication.

aaa+ swiss fake rolex for sale for men online. monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one's old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap replica watches.
eliminate the cost of reddit replica watches may be combined with showcasing posses treasure.
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi