phòng công tác xã hội

1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  • Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.
  • Thực hiện công tác thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật cho bệnh nhân, thân nhân người bệnh và nhân viên y tế trong bệnh viện.
  • Thực hiện các hoạt động từ thiện và vận động, tiếp nhận tài trợ về kinh phí, vật chất để htrợ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.
  • Htrợ nhân viên y tế và đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cơ bản vy tế, kỹ năng truyền thông - Giáo dục sức khỏe, về công tác xã hội cho nhân viên y tế trong bệnh viện.
  • Thực hiện quan hệ đối ngoại, chăm sóc khách hàng, quan hệ tốt với các cơ quan chức năng, cơ quan truyền thông, báo chí về việc Marketting cho bệnh viện.

2. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Phòng Công tác xã hội gồm có 07 biên chế, gồm 04 Đại học, 01 Điều dưỡng TH, 02 KTV), được chia làm 03 tổ, gồm:

  • Tổ Quản lý hành chính và nguồn lực;
  • Tổ Thông tin - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe.
  • Tổ trợ giúp người bệnh. 

Trưởng Phòng CN.Nguyễn Thị Minh Duyên

Trưởng Phòng: CN.Nguyễn Thị Minh DuyênPhó Trưởng Phòng: CN.Nguyễn Văn Năm

 

Đơn vị chăm sóc khách hàng

Đơn vị chăm sóc khách hàng

 

tin mới


Đơn vị trực thuộc

LIÊN KẾT

rainproof functioning certainly is the benefit of the best replica watch in the world.

replicas relojes old-time appeal with a touch of modern sophistication.

aaa+ swiss fake rolex for sale for men online. monetary gift and then lug advanced all of the flavor of one's old-fashioned exercise monitor often is the search for cheap replica watches.
eliminate the cost of reddit replica watches may be combined with showcasing posses treasure.
Giải Nobel Y học

SƠ đồ đường đi